Sign in

Sherlock ve Mycroft’un on altı yaşındaki kız kardeşi Enola Holmes, Doyle’un orijinal hikayesinde yer almıyor. Genç kadın, filmi karakterize eden feminist öfke kadar hayali. Bu film, Netflix’in popüler aktrisi Millie Bobby Brown’ın canlandırdığı ana karakter etrafında dönüyor. Genç kadın, Stranger Things’de sıklıkla ‘sahte’ olarak algılanan kendini ifade etme biçiminin sürekli eleştirilmesine kadar yıllar boyunca birçok tartışmanın merkezinde yer aldı.

Her taraftan saldırıya uğrayan genç bir kızdan şeffaflık bekleyemeyiz. Bu yolculukta ona eşlik eden diğer üç tanınmış aktör, parlak Sherlock’u canlandıran Henry Cavill, Eudoria Holmes rolündeki Sam Claflin (Mycroft) ve Helena Bonham Carter (kostüm dizileri söz konusu olduğunda onu her zaman…


Cihan Kayar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store